Egenkraft

Jag ska bli ett vårtsvin

Jag har tänkt mycket på självförverkligande i helgen. Såg det i en tv serie.
Vad det är och vad det står för.
Man borde ju rimligen veta det i min mittemellan ålder, läs snart 50år.
Det är onekligen lättare att titta på andra först när man funderar och det jag ser är två olika varianter.
Dom som tror att dom självförverkligar sig och dom som gör det utan att fatta det.
Dom som tror börjar med träning, yoga, keramik, författarkurs, köksmästare, dykcertifikat, jagar motsatt eller likartat kön, jagar nytt utseende, karriär etc. Märk väl att deras möda sällan är bestående, i värsta fall blir det en cirkus av alla dessa aktiviteter som i tragiska fall kan sluta med hjärtinfarkt, dykarsjuka eller stroke.
Dom var dessutom bara lyckliga första gången dom fick hundra likes, (det är nu det händer; jag ska bli drejmästare), sen andra gången när dom visade upp att dom besegrat livet på akutmottagning och fick 200 likes. Men vad hände sen?

Den andra sorten är dom som jobbar med det dom har och känner för, i den takt dom mäktar med.
Där har ni dom som inte jämför, som är liknöjda med det Gud har gett dom, för i deras verklighet är dom själva nöjda.
Utan att ens ha funderat över begreppet.
Dom kan lägga ut en mördarsnigel på fb och få två likes, men det är liksom inte grejen för dom, för dom gör det för sin egen skull, aldrig för att få bekräftelse. Bara för eget nöje eller för omsorg av andra.

 

Från Wikipedia kommer följande;

Självförverkligande innebär å ena sidan att utveckla sin personlighet så att den överensstämmer med idealjaget, och å andra att lyckas skaffa sig ett yttre jag (inbegripet det sociala eller ekonomiska livet) som överensstämmer med överjagets värderingar.
Självförverkligandets objekt är både det inre och det yttre jaget. Förverkligande av det inre jaget innebär dels att förstå sitt idealjag, dels att leva upp till det. I den bemärkelsen är självförverkligande att skaffa sig god självkänsla. Det yttre jaget är den identitet som man har inför andra. I det avseendet handlar självförverkligande om att skaffa sig det anseende som man vill ha, att lyckas med sitt liv. För många människor handlar den formen av självförverkligande om ekonomisk och social framgång, att skaffa sig färdigheter, att ha ett lyckligt kärleksliv, få barn, med mera.
Såväl Kurt Goldstein som Abraham Maslow ansåg att människor har medfödda betingelser, ett slags essens, potential eller en natur, som det finns en naturgiven drivkraft att förverkliga, vilket de ansåg självförverkligande innebära. Enligt Goldsteins aristoteliskauppfattning är potentialen genetiskt bestämd, och olika för olika individer, samt förbunden med själva livsprocessen. Självförverkligande betyder då att se vad man går för och göra det, att hitta sin naturgivna plats i världen. Maslow såg självförverkligandet däremot som något som människor ägnar sig åt när de grundläggande behoven tillgodosetts. Självförverkligandet för Maslow var ett behov att växa som människa, och handlade om det inre jaget. Mot detta uppfattade Carl Gustaf Jungsjälvförverkligande som att, medvetandegjord om och därmed befriad från arketyper och det kollektiva omedvetna, kunna leva ut sin egen individualitet. För Jung var självförverkligandet den högsta nivån i individuationsprocessen.
Människor kan ha idealjag och drömmar som inte kan förverkligas. Insikten om detta initierar ofta en svår livskris. Jämför anomi.

Jag får en existentiell kris av att läsa den tolkningen.
Varför måste vi läsa vad vi ska vara?

Jag tror att drömmen om den lyckliga fasaden kom med media och att begreppet lever vidare genom reklam.
Det fyller alltså ett kommersiellt syfte.

För tänk OM vi tog bort allt som skulle bättra på vårt självförverkligande enligt andra, så skulle 95% av all media försvinna och det skulle förstås bli en högre arbetslöshet, först, men sen så skulle det kanske infinna sig en liknöjdhet och tid över att göra det man faktiskt vill göra.

Hakuna matata får det bli. Jag ska bli ett vårtsvin.

Från Wikipedia;
Hakuna matata är swahili och betyder ungefär ”Det finns inga bekymmer”.
Uttrycket förekommer som titel i en sång ur disneyfilmen Lejonkungen, se Hakuna matata (sång).
Begreppet förekommer även i den tecknade serien Bamse. De första ord som Bamses yngsta barn Brumma lärde sig var just ”Hakuna matata”. Endast Skalman visste vad det betydde.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s